Välkommen till je-metall.fi

JE-Metall är grundat 2006. Vi utför VVS-installationer, service och svetsningsarbeten med mera.

Berg- och jordvärme

Luftvatten

Värmepannor

Fjärrvärmeväxlare

samarbetspartners

Oras
Roth
Bosch certifierad
Bosch certifierad
Bosch certifierad

kontakt


040 5535368

Smulterbackvägen 65
66140 Övermalax